12 mają upamiętniliśmy śmierć Józefa Piłsudskiego . Nasza podopieczna Pani Zosia wyrecytowała piękny wiersz upamiętniający wzniosłe czyny bohatera naszego narodu. Bardzo ciekawe historie swoich przodków z okresu walk przy boku marszałka Piłsudskiego opowiadali również nasi uczestnicy.