„Już od rana rozśpiewana Chwal o duszo Maryję! Cześć jej świątkom, cześć pamiątkom Co dzień w niebo niech bije…”Wedle słów pieśni Maryjnej odprawiając nabożeństwo majowe pod przydrożnym krzyżem niesiemy cześć wszelkim świątkom.