Kilka ujęć z naszego dnia codziennego. Warsztaty fotograficzne, dziękujemy Aleksandra Hanszke.