W ramach treningu umiejętności społecznych odbyły się zajęcia ” Stop agresji i przemocy”. Celem zajęć było zapoznanie ze zjawiskiem agresji i przemocy. Podczas wspólnej zabawy poznaliśmy zasady dobrego zachowania, rozmawialiśmy o przemocy i o rodzajach agresji.