W ramach treningu umiejętności praktycznych rozwijamy umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego.