Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą już korzystać z nowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Oficjalne przekazanie samochodu odbyło się 25.11.2022. Zakupiony samochód został dofinansowany ze środków PFRON reprezentowanego przez p.o. Dyrektora Odziału Świętokrzyskiego Andrzeja Michalskiego. Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ks. Andrzej Drapała poświecił nowe auto a nasi podopieczni piosenką podziękowali wszystkim za dar i okazane dobro. Pojazd w znaczny sposób usprawni standard usług świadczonych na rzecz uczestników ŚDS, zmniejszy bariery społeczne oraz transportowe.