W karnawale, w karnawale

Dookoła wielkie bale,

Gdy orkiestra pięknie gra,

Dobry humor każdy ma! 💃🎊🎈🎉🥳

Wszelkie diety dziś na boku,

Tłusty czwartek jest raz w roku!!!