Dbając o naszą planetę wykorzystujemy butelki plastikowe na piękne kwiaty. Zajęcia te są przykładem jak ważny jest recykling.