Motyczki w dłoń, grabki w ruch i ruszamy z pracami w ogrodzie wokół naszego Ośrodka.