Prace z papieroplastyki wykonane przez nasze uczestniczki.