W ramach treningu spędzania czasu wolnego korzystamy z walorów leczniczych Tężni Solankowej oraz uroków Parku Zdrojowego.