Narodowe czytanie – spotkaliśmy się z bohaterami powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.