Jak co roku odbyło się spotkanie wielkanocne, które wpisało się już w tradycje naszego domu. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą oraz poświęceniem pokarmów. Usłyszeliśmy serdeczne, pełne wiosennego optymizmu życzenia. Usiedliśmy do stołu, na którym pojawiły się wielkanocne potrawy. Był to miłe spędzony czas we wspólnym gronie.