Dziś rozbrzmiało gromkie sto lat dla jubilatów z tegoż właśnie miesiąca : Janiny, Marka, Zofii i Stanisława.