• Środowiskowy Dom Samopomocy typu C i D w Podgajach

Zajęcia

Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach i treningach pobudzi do działania starsze osoby zahamowane, apatyczne, depresyjne, zachęci do aktywności oraz wypełni czas wolny.

Zajęcia w naszym Ośrodku rozpoczynają się od godziny 7:30 poniższymi treningami i zajęciami wykonywanymi naprzemiennie:

 • Trening umiejętności praktycznych
 • Trening dbałości o wygląd zewnętrzny
 • Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening ćwiczenia pamięci i podtrzymania umiejętności czytania i pisania
 • Trening kulinarny (zajęcia indywidualne)
 • Trening higieniczny
 • Trening orientacji w czasie i przestrzeni
 • Poranna gimnastyka w ramach terapii ruchowej
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Arteterapia – zajęcia plastyczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia z psychologiem
 • Udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych (spacery, wyjazdy, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne)
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: ludoterapia (gry i zabawy), biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia taneczne z elementami choreoterapii, relaksacja
 
 

Telefon

+48 607 154 259

Adres

Podgaje 92A
28-100 Busko-Zdrój