Zimowy krajobraz może przedstawiać różne sceny, takie jak zaspy śnieżne, pola, zamarznięte jeziora lub domy pokryte śniegiem. Cechami charakterystycznymi dla zimowego krajobrazu są białe barwy. Podopieczni stworzyli piękne prace wykazując się ogromną wyobraźnią i talentem plastycznym.